Ny ägare till Stegoplast Vaccumformning

Göran Bjärle går den 1/6 i pension efter att under 20 år ha byggt upp företaget Stegoplast Vacuumformning AB till det effektiva vacuumformningsföretag som det är idag. I och med det tar Henrik Enoksson över som VD och operativ chef över produktionen i Nyköping. Företaget kommer att drivas vidare i samma anda som tidigare med fokus på god service och …