Kvalitet

Vi har inlett ett pågående arbetet för ISO kvalitetscertifiering 9001. Arbetet förväntas vara klart i andra kvartalet 2019.

Miljö

Under andra kvartalet 2019 förväntas arbetet med ISO miljöcertifieringen 14001 vara klart.
Allt material vi använder är 100 % återvinningsbart. Allt materialspill mal vi själva till granulat som returneras till våra skivleverantörer.

StegoPlast Vakuumformning använder inte några ämnen i vår produktion som kräver registrering i REACH-förordningen.